Monthly Archives: September 2013

SSL certifikáty a PCI zhoda

Správne použitie SSL certifikátov je len malá časť požiadaviek PCI (Payment Card Industry), ale je to dôležité. SSL umožňuje chrániť údaje o zákazníkoch, prenášaných do a z webového servera. Ak si správne nenastavíte váš webový server, aby ste mohli používať…