Monthly Archives: Január 2013

Ako zakázať SSL 2.0 v IIS 7

Z nejakého dôvodu, Windows Server 2008 pomocou služby IIS 7 umožňuje SSL 2.0 v predvolenom nastavení. Bohužiaľ, to znamená, že zlyhá “Compliance PCI scan” v predvolenom nastavení. Ak chcete správne zabezpečiť svoj ​​server a uistiť  sa, že predete váš PCI-DSS…

Zánik Unchained SSL certifikátov

“Unchained SSL” sú certifikáty, ktoré sú podpísané priamo “trusted root certificate” (ktorý je vložený vo väčšine webových prehliadačov). Normálne SSL certifikáty používajú to, čo sa nazýva reťazec certifikátu alebo “Intermediate” certifikát, aby prepojili váš ​​certifikát ku “trusted root certificate!. Napríklad, Obrázok…

SSL VPN Servery

Čo je SSL VPN Server? VPN (Virtual Private Network) simuluje súkromnú sieť cez verejnú sieť internetu pomocou šifrovania komunikácie medzi dvoma koncovými bodmi. SSL VPN je typ VPN, ktoré sú bežne prístupné pomocou webového prehliadača, skôr ako špeciálny klientský software.…