GlobalSign ExtendedSSL

1 rok 679€
2 roky 1089€
 
Extended Validation SSL (EV SSL) ihneď informuje vašich zákazníkov, že používate najvyššiu úroveň zabezpečenia SSL ktorá je dostupná. Tým, že sa adresný riadok zmení na zelený a uvádzajúc návštevník názov vašej firmy, SSL certifikát poskytuje vyššiu mieru dôvery a istoty než len štandardý nie EV padlock. Vyššia dôvera znamená väčšiu istotu vo vaše webové stránky, a väčšia istota znamená viac návštevníkov sa zmení na záazníkov.

EV SSL zelený adresný riadok a oblasť “padlock” sa bude plynule striedať s názvom vašej spoločnostia a názvom certifikačnej authority – dôveryhodný a dlho uznávaný GlobalSign.

Prečo by mala moja spoločnosť používa EV SSL?
 • Chráňte účty svojich zákazníkov pred "phishing" útokmi - každa webová stránka, ktora poskytuje svojim zákazníkom účet, je potencionálny cieľ "phishingu"
 • Chráňte svoju značku od "catweb" stránok – ujistite vašich zákazníkov, že stránka, ktorá vás prezentuje, ste skutočne vy.
 • Povýšte imidž svojej stránky - pozícia vašej značky voči veľkým značkám, z ktorých tisíce už prijali EV SSL

Vlastnosti ExtendedSSL certifikátu:

 • SSL Certifikáty EV (Extended Validation) umožňuje zobraziť informáciu, ktorá má za úlohu jasne identifikovať organizáciu, ktorá stojí za prevádzkou webovej stránky. Pokiaľ užívateľ vstúpi na takto zabezpečenú stránku, vizuálne sa zabezpečenie prejavý zelenou lištou URL adresy, kde bude okrem webovej adresy napísaná aj spoločnosť.
 • 2048 bitov "future proof"
 • SGC zabezpečenie, minimálne od 128 do 256 bitov SSL úrovní šifrovania
 • Univerzálna kompatibilita so všetkými prehliadačmi a zariadeniami
 • Unified Communications SSL
 • Chráni tak www.domain.com ako aj domain.com (bez www)
 • Zabezpečenie stránky pečaťou
 • Neobmedzené znovuvydávanie / neustále obnovovanie certifikátu
 • Viacročné úspory - úspora 20% ročne
 • $250k záruka