SSL certifikáty s rozšírenou validáciou

Tento certifikát je v súčasnej dobe považovaný za najdôveryhodnejší a najlepšou metódou, ako uistiť Vašich zákazníkov, že to s bezpečnosťou Vášho webu a ich dátami myslíte vážne. Zákazník vidí priamo v adresnom riadku prehliadača zelenú farbu a názov Vašej organizácie a organizácie, ktorá vydala certifikát. Tieto certifikáty sú obzvlášť vhodné pre banky a iné finančné inštitúcie.

 

GlobalSign ExtendedSSL

Extended Validation SSL (EV SSL) ihneď informuje vašich zákazníkov, že používate najvyššiu úroveň zabezpečenia SSL ktorá je dostupná. Tým, že sa adresný riadok zmení na zelený a uvádzajúc návštevníkom názov vašej firmy, SSL certifikát poskytuje vyššiu mieru dôvery a istoty než len štandardý nie EV padlock. Vyššia dôvera znamená väčšiu istotu vo vaše webové stránky a väčšia istota znamená, že sa viac návštevníkov zmení na zákazníkov.

Cena: 679€

Thawte Web Server Certificate with EV

Thawte SSL webové certifikáty s EV umožňujú najviditeľnejší ochranný indikátor: zelená farba adresného riadku v prehliadačoch s vysokým zabezpečením, uistí užívateľov, že vaša stránka je bezpečná a vaša totožnosť bola overená v priemysle najvyššej úrovni.

Cena: 399€

Verisign Secure Site with EV

Prilákajte viac zákazníkov na svoje stránky a dajte im dôveru k dokončeniu online transakcií pomocou VeriSign ® Secure site s EV, premium SSL a viac v jednom riešení.

Cena: 895€

Verisign Secure Site Pro with EV

Najdôveryhodnejšia a najbezpečnejšia ochrana webovej stránky pomôže tomu, aby pritiahla na vašu wbovú stránku viac zákazníkov a poskytla im dôveru dokončiť ich transakcie a pri tom umožňuje najsilnejšie šifrovanie, ktoré je dostupné pre väčšinu návštevníkov webovej stránky VeriSign Secure Site Pro s EV zahŕňa premium SSL a viac v jednom riešení.

Cena: 1299€