SSL Certifikáty

SSL je štandard, ktorý používajú milióny webových stránok na zaistenie bezpečnosti transakcií užívateľov. SSL technológia je podporovaná všetkými hlavnými internetovými prehliadačmi a operačnými systémami. Kompatibilita je viac ako 99%.

Ak chcete vytvoriť zabezpečené pripojenie pomocou SSL medzi webovým serverom a prehliadačom budete potrebovať digitálny SSL certifikát, ktorý jednoznačne identifikuje jednotlivých úžívateľov a servery.

Overenie domény

SSL certifikát overujúci doménu neobsahuje informácie o mene spoločnosti - jednoducho zobrazí názov domény, ku ktorej bol certifikát vydaný. Certifikát tohto druhu môžu zakúpiť buď právnické osoby ako aj fyzické osoby.

Certifikát nevyžaduje poskytnúť žiadne dokumenty. Registrácia prebieha počas jedného až dvoch pracovných dní.

Overenie spoločnosti

Osvedčenie o kontrole spoločnosti, okrem informácie o názve domény tiež obsahuje informácie o organizácii. Takéto certifikáty sú pre užívateľov veľmi dôveryhodné.

Vydanie certifikátu je obvykle vykonané do 4-7 dní. Certifikát je možné vydať len právnickej osobe.

Wildcard

Certifikáty typu Wildcart umožňujú zabezpečiť aj vaše subdomény - domény 3. rádu (napríklad: domain.com a zároveň chráni domény v tvare www.domain.com, mail.domain.com, niečo.domain.com atď), na rozdiel od ostatných certifikátov, kde sa zabezpečenie viaže na konkrétnu doménu.

Tento typ certifikátov existuje v oboch možnostiach - s alebo bez overenia organizácie. Certifikát bez overenia organizácie môže získať aj osoba (nie spoločnosť).

EV Certifikát s rozšírenou validáciou

Tento certifikát je v súčasnej dobe považovaný za najdôveryhodnejší a najlepšou metódou, ako uistiť Vašich zákazníkov, že to s bezpečnosťou Vášho webu a ich dátami myslíte vážne. Zákazník vidí priamo v adresnom riadku prehliadača zelenú farbu a názov Vašej organizácie a organizácie, ktorá vydala certifikát. Tieto certifikáty sú obzvlášť vhodné pre banky a iné finančné inštitúcie.

thawte™     GlobalSign     VeriSign